»

Vi klæder din virksomhed på til at blive både hørt og set i markedet

Kommunikationspalet

Vi håndterer den fulde kommunikationspalet - fra strategiudvikling, salg eller branding til produktion og implementering. Fra start til slut, eller som delopgaver, som led i større sammenhæng. Uanset hvilken marketing ellers salgsopgave vi står overfor. 

Det kan udmønte sig i digital kommunikation, annoncer, outdoor, film, radio eller et hvilket som helst andet medie, der skal til for at sætte dagsordenen og fange opmærksomheden.

På salgssiden udvikler vi bl.a. vores kunders salgskompetencer – både interne og eksterne. Udvikler og afvikler partnerskabsprogrammer og kundeakademier – laver forretningsudvikling og sælgertræning m.v. - enten isoleret eller koordineret med kommunikationsindsatsen.

Kompetencer inden for byggeri og energi

Vi har gennem en længere årrække og gennem samarbejde med nogle af branchen mest kendte virksomheder opbygget en solid erfaring med både kommunikation og salg gennem samtlige led af byggebranchens værdikæde fra producent  > distributionskanal > rådgiver / udførende > bygherre.

Vi færdes hjemmevant i teknisk terminologi – og i bygge- og energibranchens forskellige personnetværk.